Yin & Yang de Universele Wet

De Universele kracht van Yin & Yang. In het symbool Yin Yang is de Yin kant zwart met witte stip en de Yang wit met zwarte stip.  In eerste instantie beelden dit symbool de fasen van de seizoenen uit. De Yin winter met de periode van het minste zonlicht en de Yang zomer met het meeste Zonlicht. 

Yin staat voor de winterperiode, Yang voor de zomerperiode. De stippen geven de kortste en langste dagen van het jaar aan met de herinnering in ons hart dat er in het donker altijd licht is en dat er in het licht altijd donker is. 

De Yin & Yang energie huist in ons hart en tijdens ons Leven gebruiken we beide kwaliteiten.

Yin Vrouwelijk            Yang mannelijk

Winter                        zomer

Donker                        licht

Passief                        actief

Ontvankelijk               Richting geven

Zacht                          hard

Neerwaarts                Opwaarts

Koud                           Heet

Water                         Vuur

Aarde                          Hemel

Maan                          Zon

Innerlijk                      uiterlijk

Schaduw                     Transparant

Moeder Aarde            Vader Geest

Natuur                        Cultuur

Gevoel                        Denken

Intuïtief                      Logica

Aantrekking                Verdediging

Collectief                    individueel

Stromen                     Gaan

Flexibel                       Rigide

Proces                         Resultaat

Duurzaamheid            Piekervaring.

De YIN energie:

Het vrouwelijk ritme is trager dan het tempo waarmee de meeste mensen zich gewoonlijk gedragen. Mensen in Hawaï bewegen zich veel langzamer vanwege een zeer sterke vrouwelijke energie dan bijvoorbeeld in het centrum van Chicago waar veel  mannelijke energie heerst.

Yin is het gevoel van verbondenheid met de intelligentie van ons hart en lichaam. Als een vrouw is afgestemd op haar innerlijke wereld gebruikt ze haar hart en lichaam als gids voor het oplossen van problemen. Haar gevoelens en verlangens zijn de heldere stem bij haar beslissingen i.p.v. het volgen wat ze rationeel denkt en wat anderen vinden wat ze ‘zou moeten doen’. Dit flexibele proces geeft een voldaan gevoel. Een proces dat de kracht legt op doen en te scheppen wat ze graag wenst. De Vrouw begrijpt de kracht van zijn want de zuivere informatie komt van binnenuit, een bewustwordingsproces.

De vrouw houdt meer van het proces dan van het bereiken van een vaststaand resultaat. Door te houden van het proces komt haar Kracht vanuit een natuurlijke ontvankelijkheid en niet vanuit een directe onafhankelijke actie.  Een vrouw kiest voor haar meedogende natuur. Die vredige staat van zijn heeft een automatisch invloed op wat er uit haar mond komt, tot wie ze spreekt, waardoor ze wordt aangetrokken en wat voor indruk ze achterlaat. 

Yin is een ontvankelijke Kracht. Een Kracht om te ontvangen, een emotionele ondersteuning en inzichtelijke leiding. Die leiding verlangt naar verbinding met wat er om haar heen is. Ze voelt verwantschap en verlangt om lief te hebben en bemind te worden.

Yin is aarde. De Vrouw staat in contact met de natuurlijke omgeving om haar heen. Ze staat in contact met Moeder Aarde, de getijden en de Maanfasen. De Vrouw staat in haar relatie tot alle dieren. Moeder Aarde is haar Gids.

Daarom heeft de Aarde meer dan ooit de leiding van Vrouwen nodig om de consumptie van de wereldbronnen te verminderen en een belangrijk aandeel te leveren aan het respect voor Moeder Aarde. De Yin energie vertelt haar om trouw te blijven aan een visie hoe je een zaak leidt vanuit een vrouwelijk perspectief. Een visie die iets toevoegt aan de wereld in plaats van een visie die neemt. 

In deze tijd van de grootste strijd tussen het Licht en het Donker neigen we voor inzichten en oplossingen omhoog te kijken, naar de ‘Vader’ in de hemel voor hulp en leiding maar we kunnen ook naar beneden, naar een andere gids die net zo krachtig en wijs is;  Moeder Aarde.