Nieuwetijdskindjes

Het fenomeen Nieuwetijdskindjes is van alle tijden.  In de tijdsgeest komt in feite elke geborene uit de wereld van Licht en Liefde en landt in de warme armen van Moeder Aarde. Een prachtig kind dat zo welkom is in zijn eigen Nieuwe Tijd. Echter, door de razendsnelle evolutie van de laatste dertig jaar zijn er wel veel kindjes op Aarde gekomen met de kwaliteiten van een superhoge gevoeligheid, een groot rechtvaardigheidsgevoel en een sterk Zelfbewustzijn  Kindjes die zich vaak zo anders voelen dan de andere kinderen uit de groep.

Nieuwetijdskinderen lopen overal rond op Moeder Aarde, niet alleen op jonge leeftijd maar dus ook als volwassenen. Deze personen dragen de titels als indigo- sterren- licht- kristal of regenboogkinderen. Gelukkig zijn dat maar titels, veel belangrijker; elk geboren kind draagt een Goddelijke Vlam in zich, is prachtig, uniek en welkom. Feut is wel dat het gedrag van een groep Nieuwetijdskinderen heel druk of juist uiterst timide kan zijn waardoor ze in de ‘ groep’ uit de pas lopen. Volgens de norm van de samenleving wordt dan snel het etiket buitenbeentje op hen geplakt.

Het is al lange tijd geleden, zelfs vorige eeuw, maar ook ik voelde me een buitenbeentje in mijn jonge wereld. Al op zeer jonge leeftijd vroeg mijn thuissituatie om te zorgen voor anderen en droeg ik grote verantwoordelijkheden. Het blije kind in mij heeft nooit goed tot wasdom kunnen komen. Door die ontgoocheling raakte ik veel te vroeg ‘volwassen’. Als camouflage droeg ik een masker van een stil en dromerig kind. Maar mijn stille gronden hadden diepe Wateren, de Wateren van planeet Neptunus, zijnde een levende verbinding met de Liefdevolle Kosmos. En tot op de dag van vandaag voel ik mij ‘anders’ en dat is een waarheid! Daarnaast ben ik een actief vrede-en vrijheidstichter en earthkeeper. Veel Nieuwetijdskindjes zijn echte verzorgers, voelen verantwoordelijkheid, en voelen een sterke verbinding met de Bron. Hun wijsheid en spirituele levenshouding is enorm. Stuk voor stuk zeer sociale kindjes met een groot hart voor een vredige wereld, zorg voor mens en dier en voor Moeder Aarde. 

Helaas raakt toch een groep Nieuwetijdskinderen van het pad af doordat ze zichzelf kunnen verliezen. Door vermommingen aan te nemen om in de ‘gewenste’ pas te lopen, raakt hun werkelijke Zelf in de mist. Daarnaast kunnen deze kinderen als een spons, niet alleen andere energieën opzuigen, maar ook een explosie aan indrukken, prikkels en emoties oppakken. Het lukt hen niet goed om te traceren of die constante stroom aan prikkels van henzelf is of uit de nabije omgeving. Die opgezogen volle kliko is voor hun hypergevoeligheid een crime met allerhande fysieke en psychische problemen tot gevolg. Om te overleven dient de ballast losgelaten te worden. Loslaten zodat het ‘teveel’ aan energie en prikkels als Teflon van hen afvalt. En dat betekent overmatig druk zijn. Om los te laten tonen ze een uiterst druk gedrag. Zo druk dat de maatschappij allerhande etiketten op dit zgn. ‘abnormale’ gedrag plakt. Tevens prijkt de farmaceutische industrie vol hoop met wonderpilletjes om de rust en de concentratie van het kind terug te krijgen. Maar indien er inzicht komt waardoor en waarom het kind zo druk is,, dan ziet men vaak zuchtend in, dat pillen niet de oplossing zijn voor deze natuurlijke fijngevoeligheid. Door het innemen van die zgn.wonderpillen staat tevens de uniekheid en de authenticiteit van het kind onder druk, terwijl er genoeg alternatieven zijn om het kind te helpen zonder maar een schram schade te berokkenen aan zijn werkelijke Zelf.

En omdat elk kind uniek en perfect is in zijn wezen, past het niet om een kind, met welk gedrag dan ook, in een hokje te plaatsen. Dat hoort niet in het vrije en verbindende Watermantijdperk. Mijn inziens dient er een enorme shift te komen binnen onze verkrampte zgn. ‘perfecte’ prestatie samenleving.  

Elk kind is een wonder en dat blijft hij zijn hele leven met kinderlijke blijdschap in het hart!

Lees hier meer over de Nieuwetijdskindjes.

f