Yang energie

Niets, echt niets kan groeien en bloeien zonder de Yang energie.

Veel vrouwen hebben moeite om de Yang energie in zichzelf te omarmen. Om van binnen naar buiten te treden. Een optreden waarin haar Kracht zichtbaar wordt. Een Kracht om vanuit het Donker in het Licht treden. Het vraagt nu eenmaal lef, moed en durf om die sprong in het diepe te maken. Net zo krachtig als een baby die uit de beschermende baarmoeder treedt. Net zoals die baby mag elke vrouw het oude vertrouwde wat ooit bescherming bood, loslaten om vreugdevol de ZON te begroeten; een nieuwe wereld te ontdekken om zo haar vrijheid te scheppen. Een expansiedrift door nieuwsgierig op zoek te gaan naar de overvloed aan mogelijkheden om zo ook haar grenzen op te zoeken. 

Weet dat de vrouwelijke energie (binnenwereld), de mannelijke energie (buitenwereld) inspireert. Denk aan een schilder in de natuur. Zijn binnenwereld manifesteert naar buiten op het doek.

In de algemeenheid is de vrouw gericht op verbinding, open communicatie en  eenheidsbewustzijn. Echter de mensheid leeft nu eenmaal in een wereld van verdeeldheid, haat en onverdraagzaamheid. Welkom in deze harde wereld. Daarom kunnen die vrouwelijke kwaliteiten niet goed gedijen bij een volwassen VROUW die op natuurlijke wijze de hare aanvult en compleet maakt met de mannelijke energie. Zonder de Yang energie raak jezelf kwijt. Je dobbert rond op die grote Yin oceaan zonder houvast. De Yin en Yang energie zorgt dat je gecentreerd blijft. Een ‘ik’ met grenzen, verbindend maar ook weer loslaat. Het vermogen om ‘nee’ te zeggen. Door jezelf te beschermen bezorgd dat een krachtig optreden om krachtig voor jezelf op te komen.

Met die zachte kwaliteiten ligt er bij een aantal vrouwen een taboe op boosheid, uit de band springen en rebelleren. Liever bijt ze haar tong af om aan die aardige sociale aangepaste rol te voldoen. De mond zegt ja, het gevoel zegt nee. Het is meestal een angst die haar aanspoort om zich anders voor te doen meestal gecreëerd door een onderliggende angst door niet goed genoeg te zijn. Vooral niet uit de boot vallen. Weet dat het wegdrukken van gevoelens een onderhuids reservoir opbouwt. En die shit komt een keer naar buiten. Of de vrouw verandert in feeks of furie of ze wordt ziek, depressief of uitgeput. Alles valt en staat met het ontkennen van zichzelf. Mannen uiten hun schaduwzijde met agressie, dominantie en gebrek aan empathie. De maskers ontstaan door het opblazen van zichzelf.

Om gezond en krachtig te zijn, laat dan boosheid en opstandigheid toe. Maar ook heftige verlangens, verdriet en angst. Zo leer je wie je bent. Streef niet een goed mens te zijn, je bent van nature goed. Streef niet naar dat aangeharkte tuintje, maar creëer de tuin van je wilde natuur. Jouw tuin is ooit gezaaid met eigen wetten en ritmes en jij weet precies hoe die in balans moet blijven. Jezelf zijn en niet wie je dacht te moeten zijn. Een bevrijdende stap. Vlucht daarom niet weg van de leegte maar manifesteer vanuit je Licht en Kracht. De schaduw van zelfontkenning heeft alleen macht over je als je deze niet ziet. Herken die schaduw en kom het eerlijk onder ogen, pas dan sta je in het centrum van je eigen Leven.

Accepteer dat je een onafhankelijk individueel wezen bent. Een hartgedragen mannelijke energie schenkt je het besef van je uniciteit, je scheppingskracht als onafhankelijk wezen. Deze energie geeft je het gevoel over jezelf te kunnen beschikken als een vrij en autonoom wezen. De mannelijke energie is een heilzame energie voor elke vrouw die geneigd is zich overmatig te verbinden, te geven en zich hopeloos te verliezen in relaties.

Geloof in wie je bent. Vertrouw op je eigen Natuur. Wees spontaan en eerlijk. Het is óke om anders te zijn. Avontuurlijk, pionierend en rebels door te breken met de gevestigde orde.

De Yin & Yang energieën zijn volstrekt gelijkwaardig en vormen tezamen een geheel. 

Een sterke onafhankelijke vrouw is een vrouw die beide energieën in haar hart erkend.