Leegloop kerken…14.09.18

“Over tien jaar zijn er in het bisdom Utrecht nog maar tien tot vijftien kerken over waarin eucharistievieringen worden gehouden. Dat zegt aartsbisschop Eijk in een interview met de Gelderlander. Nu zijn er nog 280 kerken in het bisdom.Van de 3,5 miljoen katholieken in Nederland komen er nog maar 173.500 naar de kerk.” (bron NOS)

Een citaat uit het boek Vrijheid. De droom van Sophie.

‘Genoeg, Zo,’ en ze kijkt op haar horloge, ‘terug naar SOLUZO. Een samenvatting. Wij zijn bereid het voortouw te nemen om mensen te leren wat vrijheid, creativiteit, liefde en zalige seks is. En hoe gezond lachen is. Wij snijden puriteinse wortels door. Een welkome ontsnapping aan de rigide verplichtingen ooit door kerkelijke instanties voorgeschreven. We maken een vuist tegen alle religies. Godsdiensten zijn tegen het leven. Althans, zo lijkt het. Tegen de fantastische levenservaring van gratie en zegen.’

‘Klopt helemaal!’ Zoë staat op en begint te lopen. ‘Weet je, Sophie, oude systemen die niet integer zijn, brokkelen af. Je ziet het overal. Duisternis binnen het onderwijs, de regering, het rechtsstelsel en de kerken.’ Ze vergroot haar ogen. ‘Het religieuze machtsbolwerk is pas echt een overjarig instituut dat het veld zou moeten ruimen. De spiraal van bedwelming en verlamming dient doorbroken te worden.’ Even kijkt ze omhoog en telt op haar vingers, ‘Boeddha was geen boeddhist, Jezus was geen christen, Mohammed was geen moslim, zij waren allen meesters en leerden de mensheid over de liefde. Liefde was hun religie.’

In dit nieuwe tijdperk van vrijheid, transparantie, gelijkwaardigheid, vindt een bewustzijnsverhoging plaats. De hemel staat wijd open. Samenwerking met Universele krachten. Richt je aandacht op het hart. Het heilige bonkende hart vol goddelijke seksuele en sensuele energie. In ons hart bestaat geen scheiding tussen spiritualiteit en seksualiteit. In het hart is elk wezen heilig, heilig, heilig. Sterker nog, in het hart zijn wij goddelijk!

Goddelijke energie is niet seksloos. Het is een fantastische oerenergie. Zo oud als de mensheid. Dezelfde dynamische energie van de schepping, van de aarde, van ons wezen, van ons lichaam. Seks is de heerlijkste vorm om uiting te geven aan het leven. Een aanjager van levenslust. Alle daden uit liefde en plezier zijn de rituelen van het goddelijke. Een zalige vruchtbare samenkomst van mannelijke en vrouwelijke energie. Yin & Yang.

De aarde is een betoverende plek om voor de geest, de ziel en ons lichaam ervaringen op te doen. In dit nieuwe tijdperk van vrijheid kan geen enkel instituut daarop een taboe leggen. Als elk bewustzijn accelereert in de wetenschap dat liefdevolle seks een gezond levenselixer is, is het niet verwonderlijk dat de kerken leeglopen. Want als de mensheid onderdeel van de schepping is, kan niets wat geschapen is beschamend zijn. Het lichaam is heilig! Seks is heilig!

Een citaat uit de roman Thanda:

Verlegen kijkt ze hem aan.

Wat mooi lieverd, dus eigenlijk ben je een vleesgeworden Evangelie?’ Hij glimlacht zacht. “Zoals je net keek, zag ik in je amandelvormige ogen alleen maar mededogen en liefde en tegelijkertijd straal je net zo veel sensualiteit uit als de Paradijselijke Eva en je naakte vlees is volgens mij net zo blank als de Madonna. Voor mij ben je een verschijning uit het beloofde land.’