Baas Schiphol: ‘Groei moet de komende jaren sterk verminderen’ 17.09.18

Er is een tijd geweest dat er tienduizenden vluchten per jaar bij kwamen op Schiphol. Maar de topman vraagt zich af of die snelle groei wel nodig is en of het past in de omgeving. Hij geeft zelf het antwoord.

“Nee, dat schuurt aan alle kanten. We moeten met de luchtvaartmaatschappijen een plan maken waarin we een veel gematigder groeipad kiezen en zelf kieskeuriger omgaan met nieuwe bestemmingen en verbindingen.” (Bron NOS 15.09.18.)

Citaat uit het boek Vrijheid. De droom van Sophie

‘Weet je wel wat de aarde voor ons doet, mam?’ Naut staat op bij het aardbeienbed en kijkt tevreden naar zijn oogst in het rieten mandje. Zonder zijn blik ervan af te halen loopt hij op Sophie af en hij gaat bij haar op de punt van het loungebed zitten. ‘De aarde geeft ons eten, drinken en zuurstof,’ vervolgt hij. ‘Daarom vind ik het fijn om iets terug te kunnen doen. Ik wil voor de aarde zorgen. Iedereen heeft verantwoordelijkheid, vind ik.’‘Wat mooi gezegd. Ga door.’ ‘Als ik later op mezelf woon wil ik mijn eigen groenten gaan verbouwen, het regenwater opvangen om het toilet door te spoelen en op hout stoken voor warmte. Andere energiebronnen aanboren. Of … of misschien ga ik wel de meest energiezuinige ecowoning ontwerpen.’ ‘Je bent een idealist.’ Serieuze ogen kijken haar aan. ‘We leven hier in Nederland alsof we wel drie planeten aarde hebben. We hebben er maar één.’ Hij wacht. ‘Voor mezelf, mijn nageslacht, voor jou en iedereen, vind ik het idealistisch en mooi om zuinig met de aarde om te gaan. Ik word daar blij van.’

De westerse consumptiemaatschappij heeft een immense impact op onze planeet. Tegelijkertijd vormt die impact een bedreiging voor al het leven op aarde. Maar feit is, de oorzaak van die bedreiging is de mens zelf. De aarde raakt uitgeput. Het roer moet drastisch om. Terug naar de natuur. Eerbied en respect. Tenslotte zijn wij onderdeel van de natuur. Die onmetelijke oerkracht want oei, wat is de mens klein als de natuur krachtig van zich laat horen. Zowel de bestaanszekerheid als de veiligheid van de mens kunnen door natuurgeweld in een klap verdwijnen.

Citaat uit het boek Vrijheid. Droom van Sophie:

De ruitenwissers voor haar neus gaan snel heen en weer. Onophoudelijke hevige regenbuien teisteren al geruime tijd de nazomer. September breekt alle records qua natheid. Haar serieuze blik richt Sophie op het spiegelende wegdek en ze denkt aan Naut. ‘De hemel is kwaad, mam,’ had hij bij het ontbijt geroepen. ‘Kwaad, omdat de mens de aarde vernietigt. De stoppen slaan door. Weet je wel dat per dag 27 miljoen bomen op de aarde verdwijnen? Per dag! Ontbossing veroorzaakt klimaatverandering terwijl 1 boom al meer dan 250 plant en diersoorten kan ondersteunen.’ Een mengelmoes van woede, pijn en verontwaardiging in zijn grote donkere ogen versterkte zijn statement. Sophie huivert en draait fel aan de volumeknop van de radio. De luid tetterende muziek uit de boxen brengt haar lichaam in beweging, in de hoop dat de harde dreunen het onrustbarende gevoel in haar buik wegtrillen.

Uit onderzoek blijkt dat mensen in rijke landen bijna 10 keer zoveel ‘energie’ gebruiken als de rest van de wereldbevolking. Onder energie wordt bedoeld het totale consumptiegedrag van spullen, voedsel, wonen, reizen, kleding e.d. Het beschermen van de aarde gaat ons allemaal aan. In dit nieuwe tijdperk van vrijheid, openheid, transparantie en het grote hart, is bewustwording nodig om een positieve bijdrage te leveren aan een gezondere aarde. Consuminderen om onze planeet opnieuw in bloei te zetten.

Een belangrijke oorzaak van klimaatverandering komt door ontbossing. Per seconde verdwijnen 325 bomen op de aarde terwijl bomen juist een belangrijke sleutelrol spelen binnen het hele ecosysteem op onze planeet. Een bos neemt CO2 uit de lucht. Bomen filteren ¼ van alle fijnstof uit de lucht. Bomen maken zuurstof. Ons hart gebruikt zuurstof voor de bloedsomloop. Heerlijke zuurstof. De bomentooi zwakt de wind af en met hun wortels houden bomen het water vast. Met hun wortels kunnen ze zelfs het grondwater zuiveren waardoor de grond weer vruchtbaar wordt. Magic!!!!!! De noodzaak om de bossen op aarde te beschermen en nieuwe bossen aan te planten is immens voor onze bestaanszekerheid. Gezonde bossen op welke manier dan ook. In 2014 verrees in Milaan de eerste Bosco Verticale. Een revolutionaire woontoren bekleed met 20.000 vierkante meter bos. Het concept van de Italiaanse architect Stefano Boeri, gaat inmiddels de hele wereld over. ‘Bomen zijn de meest onderschatte inwoners van de stad,’ zegt de Milanse architect. En zo is het. Hulde, hulde, hulde aan onze boom.

En voor wat betreft de nieuwe baas van Schiphol Dick Benschop; een man naar mijn hart. Naast de leefbaarheid in de omgeving zouden de veranderingen ook de duurzaamheid ten goede komen, zegt deze luchthavenbaas. Meer boombeplanting en minder luchtvervuiling, geluidshinder en fijnstof dus in de nabije toekomst? Zou de heer Benschop weten dat je zo’n 1.000 bomen per passagier moet planten om het klimaateffect, (om de vrijgekomen CO2 weer op te nemen), van een retourtje Bali te compenseren. Duizend bomen per passagier! Daarnaast verbrandt in het eerste kwartier van een vliegtuig de meeste kerosine. Korte vluchten kosten dus meer brandstof per kilometer. Niet echt duurzaam en dat schuurt natuurlijk aan alle kanten.