Vrijheid

Vrijheid! Vrij zijn zoals een Adelaar die onbelemmerd door de hoogste luchtlagen kan vliegen. Wie wil dat niet? Daar in die vredige hoogte, heerst sereniteit, wijsheid, veiligheid en vooral vrijheid. Ultieme vrijheid! Het nest van het Adelaarspaar ligt ook altijd op een veilige plek. Ofwel hoog in een (hoge) boom of op een ontoegankelijke klif waar niemand hen kwaad kan doen. 

Refererend aan deze metafoor zou vrijheid alleen kunnen ontstaan door een veilige omgeving. Wanneer je veilig bent ontstaat een vredig en ontspannen gevoel wat ruimte schept om jezelf te kunnen zijn. Een onveilige omgeving belet juist in die vrijheid. Immers, onveiligheid roept angst en spanning op. Angst verstart. Spanning zet je overlevingsmechanisme aan. Een schild ligt over je ware zelf.

Bij de geboorte begroet elk wezen in vrijheid de aarde. Bij de eerste ademteug geeft het jonge schepsel luid schreeuwend gelding aan zijn bestaan. Een duidelijk signaal: ‘Heb me lief, heb me lief, bescherm me, koester me,’ en tegelijkertijd, ‘laat me vrij. Laat me vrij om mezelf te kunnen zijn.’ De unieke en autonome start van elke goddelijke creatie. Een nieuw individu is geboren. En de realiteit toont aan dat het leven van variatie houdt. Want niemand is gelijk. Iedereen is anders. Eenheid in verscheidenheid. Met die waarheid heeft niemand het recht om anderen in zijn vrijheid te beperken, zolang die vrijheid het recht van de ander niet aantast. 

Op dit moment zijn grote veranderingen op Moeder Aarde gaande. Veranderingen voor iedereen. Veranderingen volgens de waarden van het Aquariustijdperk: vrijheid, gelijkwaardigheid en broederschap. In elk kloppend hart wakkert een diep verlangen aan naar vrijheid; de ultieme vrijheid om jezelf te mogen zijn; vrijheid zowel op een eigen mening, als vrijheid om de seksuele geaardheid te beleven zoals gewenst, met het recht dat ook van een ander te respecteren. Want een verliefd hart kan niemand ontkennen. Het gebeurt. De liefde stroomt van het ene naar het andere hart en bezorgt vlinders in de buik. Het grenzeloze hart dat nooit etiketten plakt op een ander hart. Dat is onze werkelijke natuur. Onze betoverende natuur. 

Ongelukkigerwijs zijn helaas onnoemlijk veel harten op onze aarde gesloten door angst en spanning wat leidt tot een emotionele kou. Dit afgeschermde hart blijft verstoken van het prangende vrijheidsverlangen voor zichzelf en zijn medemens. De vrijheid ondervindt daardoor zelfs tegenwerking. Die tegenwerking heet macht! Negatieve dominante macht veroorzaakt door het bange ego in de mens. Met een ongekende slimheid verzint het bange ego allerhande listige spelletjes om te overleven, hanteert een verborgen agenda en wil altijd meer, meer, meer, meer dan de ander. Zorgelijk. Want rupsje nooit genoeg, aangewakkerd door zijn hebzucht en verslaving aan consumptie, brengt de aarde wel op het randje van vernietiging. Indien nodig gebruikt het dominerende ego, onvermurwbaar en gewetenloos, (psychische)wapens om zijn macht te behouden of te vergroten. Vooral op wereldniveau bezorgen riskante ego-spelletjes veel problemen waardoor de angst over onze planeet steeds meer oprukt. Moeder Natuur zucht zwaar onder dit schrikbewind. Het onverwoestbare hart blijft onverschrokken schreeuwen, ‘vertrouw op mij, vertrouw op mij.’ In feite veroorzaakt het bange ego al het kwaad op aarde en berooft de mens van zijn vrijheid. En met alle respect, het donkere ego nestelt zich graag in een bepaalde groep mannen. Kijk bijvoorbeeld naar sommige wereldleiders, of de besturen van het grote kapitaal. Met een ijzige kou in hun hart maken ze de dienst uit in hun zucht naar meer, meer, meer. De vrouw is veel minder vatbaar voor de macht van haar ego, van nature voelt zij zich meer verbonden met haar hartkracht. Daarom is het niet verwonderlijk dat steeds meer vrouwen aan het roer staan van een onderneming, instelling of land.

Tegelijkertijd, zonder ego geen leven. De kunst is echter, wie is de baas? Jij of het ego? Een gezond ego werkt voor je, zorgt voor overlevingsdrang en zelfbescherming. Een goed ontwikkeld ego zwiept de eigenwaarde omhoog, stimuleert het zelfrespect, helpt grenzen stellen en goed voor jezelf opkomen. Kortom, hang je ego nooit aan de wilgen. Omarm het en wijs het zijn plek. Deze turbulente tijd vraagt sowieso om de macht over jezelf te nemen. Vertrouw op de wijsheid van je hart. Daar ben je op je best. Visualiseer de Adelaar zwevend in de ijle luchtlagen en voel die vrijheid. Sla je grote vleugels uit en vlieg naar een eindeloze horizon vol liefde, inspiratie en creativiteit.

Make love, not war!

Vrijheid voor jou, vrijheid voor mij, vrijheid voor ons allemaal!