De waarheid over MACHT

Voor een normaal denkend mens is de waarheid bijna niet te behappen en toch, dit is de waarheid over de huidige wereld in de ban van een machtssysteem die onze aarde steeds zieker en zieker maakt, verdeeldheid en angst zaait, controle op mens en dier uitoefent en als klap op vuurpijl, miljoenen kinderen per jaar laat verdwijnen. 

Wie betaalt, bepaald!

Ergens in Amerika in de 19eeeuw fietste ene William Avery Rockefeller alias Big Bill (1810-1906) op een bakfiets rond met kwakzalfjes. Kwakzalfjes meestal gefabriceerd van ruwe olie en alcohol. ‘De gevierde ‘kankerspecialist’ leidde indertijd al zonder enig fatsoen de medemens om de tuin. De grootste oplichter van zijn soort, zonder ook maar enig medisch onderricht. Toen al schitterde alleen maar de dollartekens in zijn ogen. Zijn maffiose werkwijze gaf hij grijzend door aan zijn zonen. De appel valt niet ver van de boom. Deze nieuwe generatie Rockefeller stond op en ging op dezelfde voet verder. In hun zakenwereld gebruikte men de lievelingsuitdrukking, ‘concurrentie is zonde.’ De meedogenloze Rockefeller dictatuur trok daarom alle rivalen aan boord. De sterkste als partners. De rest aandeelhouders. Degene die niet mee wilde doen, werd vermorzeld. Dit inhalige gelobby is de start van het manipuleren van onze Moeder Aarde met alles wat daarop leeft. De natuur, dier en mens. 

Begin 20eeeuw waren de Rockefeller geldwolven voor meer dan 90% eigenaar van de petrochemische industrie in de VS. Soort zoekt soort. Door een zakelijke alliantie met een andere investeringsgroep op dit gebied, de financiële Rothshild groep, groeide deze twee uit tot een onbereikbare supermacht. In alle lagen van de wereldse samenleving opereert deze macht meedogenloos met het doel om dichter bij de alleenheerschappij te komen. Het Rockefeller – Rothshild imperium is verbonden met nog een handjevol puissant rijke machten. Deze eliteclub alias Deep State alias Illumunatie met een bezit op aarde: 

– Alle bank- en financierswezen

– Energie                                            

– Informatie technologie

– Media

– Wapenhandel en –productie

– Educatie

– Voedselproductie – verwerking

– Medicijnen

De macht op alle bank- en financieringswezen.

Het papiergeld (dat dagelijks in grote hoeveelheden door hen wordt bijgedrukt) zal onder druk van hen verdwijnen voor digitaal geld. Totale controle is dan gewaarborgd. 

De macht op de informatie technologie

De platforms Apple, Google, Microsoft zitten allemaal in het machtsimperium. Big brother is whatching you 24/7!

De macht op media: 

In de VS is bijna alles fake news. In de politiek maken de democraten en republikeinen elkaar kapot. Iedereen staat in een kwaad daglicht. De waarheid is zoek. In Nederland doet de ‘staatszender’ zoals NOS alsook de Duitse RTL’s. aan propaganda en censuur  puur om het volk te hersenspoelen.  

Enige uitspraken van Joseph Goebbels. De grondlegger indertijd van Nazi Duitsland.

  • “Als je een leugen vaak genoeg herhaald, gaan de mensen hem geloven en je gaat hem zelf ook geloven.” 
  • “Propaganda werkt het beste als degenen die gemanipuleerd worden er zeker van zijn dat ze uit eigen vrije wil handelen” 
  • Dit is het geheim van propaganda: degenen die overgehaald moeten worden, moeten worden ondergedompeld in de ideeën die worden gepropageerd, zonder dat ze in de gaten hebben dat ze erin ondergedompeld worden.”  
  • Een leugen die je één keer verteld blijf een leugen, maar een leugen die je 1000 keer vertelt wordt de waarheid.” 
  • “De essentie van propaganda is om mensen met hun hele wezen te winnen voor een idee, zodat ze er uiteindelijk volledig in ten onder gaan en nooit meer aan kunnen ontsnappen.” 
  • “De massa heeft iets nodig dat hen de opwinding van horror (iets afschuwelijks) geeft.” 
  • “We zullen ons doel bereiken, als we de macht hebben te lachen over het vernietigen van wat heilig voor ons was; onze tradities, ons onderwijs, en menselijke affectie,” 

Het lijkt wel of de geschiedenis zich herhaalt.

De macht over de educatie

Educatie is voor het machtsimperium super belangrijk. Op de rode loper van elke universiteit vloog het credo door de ether dat er ziektes bestaan die niet uitgeroeid kunnen worden in het lichaam maar slecht kunnen worden ‘beheerst’ met levenslange behandelingen ten gevolge. Deze mantra stond wereldwijd op een billboard in elke collegezaal. Diabetes, hoge bloeddruk, artrose e.d. Simpelweg een rinkelende kassa voor de maffia. Een medicijn dat levenslang gebruikt moet worden is een kasknaller. Bloedserieus werd deze boodschap uitgezonden naar alle universiteiten waar heden ten dage nog steeds de mantra heerst: ‘Hier bestaat geen behandeling voor; alleen inperking of oplapping.’ De kinderen werd hun nieuwe goudmijn. Voor hyperactiviteit en concentratieproblemen is Ritalin de oplossing. Kinderen worden rustig en zij rijker en rijker en rijker. Het moge duidelijke zijn, gedurende de gehele twintigste eeuw heeft de farmaceutische industrie zich verder ontwikkeld en georganiseerd met het doel om gezondheidssystemen wereldwijd in haar macht krijgen. Door systematisch natuurlijke niet gepatenteerde behandelingsmethoden te vervangen door patenteerbare naar zeer rendabele synthetische medicijnen. 

Macht op medicijnen

De farmaceutische industrie heeft niet ten doel de mens beter te maken, echter het doel is om de mens uit te roeien. Hun middel is een totale beheersing van een wereldwijde medicijnmarkt met een winst ter waarde van biljoenen dollars. De winstmarges zijn gewoon verpletterend. Na bijna 100 jaar puilen nog steeds hun gulzige ogen uit van diezelfde Rothshild Rockerfeller dollertekens. En nog steeds worden gruwelijke misdaden begaan door het manipuleren en het voeden van handlangers in de wetenschap, geneeskunde, massamedia en politiek. Complete regeringen van staten worden omgekocht, gemanipuleerd of gemanaged door lobbyisten en oud leidinggevende uit de farmaceutische industrie. Dit is de meest griezeligste maffiaclan op Moeder Aarde waarbij geen enkel middel wordt geschuwd om haar doelen te bereiken. Algehele macht! Deze algehele macht zien we terug in ons dagelijks leven tijdens de Corona perikelen met de huidige verordeningen.

Macht op energie

Begin 20eeeuw waren, zoals eerder vermeld, de  Rockefeller geldwolven al voor meer dan 90% eigenaar van de petrochemische industrie in de VS. Dat is nu niet anders. Hun God is de GOD van Geld, Olie en Drugs. Ik geloof dat alle olieconcerns wereldwijd verweven zijn met de supermacht inclusief de Koninklijke Shell die wellicht met het koningskleed aan statig voorop loopt. 

Macht op wapenhandel en –productie 

Met al het voorgaande waartoe deze macht in staat is, is zonder twijfel aan te nemen dat deze maffia zonder blikken of blozen in het verleden en heden  alle oorlogen hebben ontketend puur voor de macht en het geld.

Macht op voedselproductie – verwerking

Wie kent niet de omstreden chemische onkruidverdelger Roudup, een merknaam van Monsanto. De grootste hoofdspeler ter wereld op genetisch gemanipuleerde zaden van de chemiereus Bayer. Nog steeds lukt het om dit bestrijdingsmiddel dat ‘kankerverwekkend’ is, tegen beter weten in, op de markt te houden. Gelobby met de overheden. Zowel door het gebruik van chemische onkruidverdelgers als gemanipuleerde zaden is het een verloren strijd voor de natuur. Diep in de zwarte aarde als net daarboven is het onzichtbare leven stuk gemaakt. Geen onkruidsprietje, kruipend diertje of vliegend insect kan daar nog leven. En hun manipulaties kennen geen grenzen in het rijkelijk toepassen van gif, gif, gif. De krachten van de natuur, de zon, de aarde, de wind, de regen doen simpelweg niet meer mee waardoor belangrijke bouwstoffen in onze voeding zijn verdwenen en voor ons lichaam dus waardeloze producten zijn. Op de weg naar een eerlijke wereld krijgt chemieconcern Bayer steeds meer rechtszaken aan hun broek door gezondheidsschade bij gebruikers van de omstreden onkruidverdelger. Natuurlijk is deze multinational zoals de meesten onderdeel van het wereldse machtsimperium. 

Macht op ons water

Zonder water geen leven. 

Het huidige water is allang geen zuiver water meer maar bevat naast parasieten, bacteriën, micro-organismen ook chemische stoffen zoals resten van pesticiden, medicijnen, hormonen, antibiotica, chemische afvalstoffen van de industrie en landbouw. Verouderde zuiveringsinstallatie kunnen allang niet meer alles eruit halen en bij het reinigen wordt zelfs chloor toegevoegd om alles te doden. Dit komt zowel de smaak van het water als onze gezondheid niet tegen goede. Niet alleen dode parasieten, bacteriën ziektekiemen en chemische stoffen komen binnen in het lijf maar ook een agressieve gifstof zoals chloor wat de darmflora aantast. Goede bacteriën worden gedood, de weerstand verzwakt. Een belangrijk feit, de gehanteerde leidingwaterwetten in Nederland met  de toelaatbaarheid norm worden gehanteerd volgens de regels van het WHO. Ook het WHO (en RIVM) vlagt onder het imperium.

Macht op onze zuurstof

De insecticiden in de landbouw waarmee gesproeid wordt, neemt de wind ver mee op zijn reis. De chemische stoffen die zich in en op de gewassen bevinden komen in onze luchtwegen en belasten het lichaam verder. Het menselijk lichaam is een koolstof-zuurstofmachine. Dit energieproces wordt gebruikt voor allerlei lichaamsfuncties. Een bijproduct van deze verbranding is kooldioxide, onze uitademing. De plotselinge intrede van verplichte mondkapjes is dus eigenlijk een soort zelfdodingwapen. Je eigen kooldioxide telkens weer inademen levert geen verse zuurstof aan je cellen. De zuurstofvoorraad holt achteruit, je immuunsysteem verzwakt.

En dan de chemtrails in de lucht. Tegen een knalblauwe hemel aan ziet de nietsvermoedende burger deze strepen aan voor vliegtuigsporen maar dat zijn ze niet. Chemtrails zijn chemische ladingen die over ons hoofd worden uitgestort met het doel de bevolking ziek te maken en hun ontwikkeling te remmen. Vanaf 1991 vinden Chemtrails plaats met direct een flinke toename van ademhalingsstoornissen en longaandoeningen. Door de corona hoax is niet alleen het vliegverkeer lam gelegd maar gelukkig ook deze chemtrails.

Macht over de mens

In een hoog tempo zijn wereldwijd overal 5G zendmasten geplaats met het doel om alles op onze mooie planeet aarde via een wereldwijd web vast te haken. De aarde verandert in een soort magnetron. Via de macht van de telecombedrijven is elke stap van mens en dier traceerbaar. Maar naast de privacy schending is 5G een grote bedreiging voor onze gezondheid en zelfs voor ons voortbestaan. En dat geldt ook voor dieren en planten. De bijen- en insectensterfte als gevolg van pesticides en kunstmest zal toenemen door 5G, wat betekent dat de bestuiving van planten en bomen in gevaar is en dus onze voedselvoorziening. Wetenschappers stellen dat 5G ná de atoombom de grootste bedreiging is voor mens, natuur en aarde. Net zo als die krankzinnige Bill Gates die lachend klaarstaat met zijn vaccin naald vol gif, dan ben je straks een van hun. De uniekheid, authenticiteit, eigenheid, karakter verdwijnt uit je wezen. Je bent een wifiveld. Doodeng! Het scenario ‘Corona’ met de extra maatregelen vergiftigen niet alleen het lichaam maar ook de psyche vol angst. Hersenspoelingen. De lockdown, de mondkapjes, de 1 ½ meter distance, een verklikapp en als grote finale het doodenge vaccin waar we ons ‘Zelf’ mee verliezen. En dat alles voor een gewoon ‘griepvirus’ in z’n eigen soort. 

Sommige mensen kun je voortdurend voor de gek houden, en iedereen kun je even voor de gek houden, maar je kunt niet iedereen voortdurend voor de gek houden (Abraham Lincoln)

Macht over onze kinderen

The Deep State/Iluminatie waar deze steenrijken der aarde aan het hoofd staan, manipuleren alle lijnen onder zich en dat zijn er veel. Schokkend wie hier aan mee doen. Ga zelf maar op onderzoek. Eindelijk trekt langzaam de mist op van de weerzinwekkende praktijken van deze elite. De beerput gaat open. 

Ik eindig dit blog daarom  over het afgrijselijke gedrag waartoe deze sekte tevens in staat is. De gouden wereld naar vrijheid en vrede kan namelijk alleen tot wasdom komen als deze gruwelijke daden collectief in het licht worden gezet. Niet alleen de afschuwelijke acties zoals hierboven beschreven, een grove manipulatie op onze gezondheid en privacy maar met name het voortdurende afgrijselijke misbruik van kinderen, dient als hoogste prioriteit abrupt te stoppen. Een keiharde realiteit waar je het liefst voor wilt wegkijken omdat het te, te erg is. Maar zo help je die totaal beschadigde kinderen niet. Meer dan een miljoen kinderen verdwijnen jaarlijks in kinderhandel, kindermisbruik, martelpraktijken of vinden zelfs de dood middels satanische offers van deze sekte met het enige doel, ‘genot’ en het verjongende wondermiddel Adrenochroom. 

Vanaf nu, vanaf dit moment dient de wereld wakker te worden en dienen alle kinderen van Moeder Aarde door elk weldenkend mens beschermd te worden en in veilige handen te komen.

Mijn blog opende ik met de woorden ‘Wie betaalt, bepaald!’

Binnenkort valt het doek voor dit gruwelijke geldsprookje van de allerrijksen want de glasharde waarheid komt op tafel! Iedereen met het bloed aan hun handen in de handboeien en direct achter de tralies. Moeder Aarde met haar eerlijke bewoners, de natuur en de dieren, kunnen dan herstellen van deze gruwel op weg naar een Aarde vol liefde, vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Lieve lezer, blijf kritisch op alles wat je hoort en ziet. De wereld staat op een kantelpunt. Toets elke informatie aan je eigen waarheid in je hart. Ontpop je als een detective. Doe je eigen onderzoek, verdiep je in de onderwerpen die jou aantrekken op andere kanalen. Kijk verder dan je neus lang is. Stap buiten de kaders die de mainstream media uitzenden om jou te hersenspoelen. Wees dapper, durf simpelweg te verdwalen op een nieuw pad vol verrassingen en mogelijkerwijs stuit je zelfs op een wonder. Alles is mogelijk.  Net als in het leven van de stoere heldhaftige Sophie in mijn roman Vrede want er is altijd licht in de tunnel. Laat angst varen en vertrouw op de Liefde. Liefde overwint alles! Lees het boek VREDE De heilige van Sophie. Lees de romans over hoop en hoe deze waanzinnige hetze afloopt. 

In grote dankbaarheid naar al mijn mede-vrijheidsstrijders voor mens, dier, onze kinderen en onze planeet met een hart vol rechtvaardigheid,

een warme vrijheidsgroet,

Debby

 

Vrede op aarde!

Voor meer informatie voor de stille tocht voor de kinderen kijk op:

https://www.facebook.com/hashtag/savethechildren

https://www.facebook.com/groups/freedomforthechildrennl/